Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Pelkkänä korvana:
Puhevammaisten tulkkauspalvelu


Korvana Oy on vuonna 2013 perustettu puhevammaisten tulkkauspalveluja tarjoava yritys. Olemme Kelan sopimuskumppani puhevammaisten tulkkauspalveluissa. Tällä hetkellä palveluitamme on saatavilla Keski-Suomen alueella. Tutustu tulkkeihimme!

 


Etsitkö alan työtä tai harjoittelupaikkaa? Ota yhteyttä!


 

Puhevammaisten tulkkaus auttaa arjessa

Tulkkimme työskentelevät laadukkaasti eri tulkkausmenetelmiä käyttäen ja asiakkaiden tarpeet huomioiden. Tavoitteena on, että asiakas tulee kaikissa tilanteissa kuulluksi.

Puhevammaisten tulkkien käyttämiä menetelmiä ovat esimerkiksi kirjoittaminen, piirtäminen, eleet, viittomat, kuvat, selkokielinen viestintä sekä sana- ja lauselistat. Asiakas voi käyttää myös apuvälineitä, kuten erilaisia kommunikointitauluja, -kansioita ja -ohjelmia.

Tulkkauspalvelun avulla voidaan vähentää puhevammaisten asiakkaiden
kommunikointiin liittyviä esteitä ja edistää asiakkaan osallisuutta arjen eri toiminnoissa. Tulkkauspalvelua voi käyttää esimerkiksi työssä käymiseen, opiskeluun, kokouksiin osallistumiseen, harrastuksiin, vapaa-ajan viettoon sekä asioimiseen kaupassa, virastoissa tai lääkärissä.

Tulkkaus on käyttäjälle maksutonta. Oikeutta tulkkauspalveluun haetaan Kelalta.

Opastusta kommunikaatio-ohjauksesta

Tarjoamme kommunikaatio-ohjausta puhevammaisille asiakkaille ja heidän läheisilleen. Ohjaus voi olla esimerkiksi tukiviittomien, yksilöllisesti rakennettujen kommunikointikansioiden sekä kommunikointiohjelmien tai -laitteen käytön ohjausta.

Kommunikaatio-ohjausta haetaan kotikunnan sosiaalitoimesta. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan suositus puheterapeutilta tai muulta sosiaali- tai terveydenhuollon asiantuntijalta.


Tulkkimme ovat vaitiolovelvollisia ja noudattavat tulkkien ammattieettistä säännöstöä.

Katso myös

Kysymykset ja vastaukset puhevammaisuudesta ja tulkkauksesta
Suomen Puhevammaisten Tulkit ry

Papunet

 

Jokaisella on oikeus tulla kuulluksi.