top of page
Eri värisiä ja kokoisia kiviä, joista suurimpaan on piirretty tussilla kysymysmerkki.

Kysymyksiä ja vastauksia

Tälle sivulle olemme keränneet yleisimpiä kysymyksiä ja vastauksia.
Mikäli et löydä täältä ratkaisua, ota yhteyttä niin etsitään yhdessä vastaus!

Mitä on puhevammaisuus?

Puhevammaisella henkilöllä tarkoitetaan ihmistä, joka ei tule arjen kommunikointitilanteissa toimeen puheen avulla. Hänen on vaikea tuottaa ja/tai ymmärtää puhetta. Puhevammaisuuden taustalla on hyvin erilaisia syitä. Puhevamma voi olla synnynnäinen, mutta se voi olla myös sairauden tai tapaturman aiheuttama.

Puhevammaisuus voi ilmetä esimerkiksi siten, että puheesta on vaikea saada selvää, henkilö ei saa kerrottua ajatuksiaan puhumalla, postin lukeminen tuottaa vaikeuksia, lomakkeiden täyttäminen on hankalaa tai apteekissa asiointi ja puhelimella soittaminen on vaikeutunut.

Puhevammaisella on oikeus maksuttomaan tulkkauspalveluun.

Kenellä on oikeus käyttää puhevammaisten tulkkia?

Puhevammaisten tulkkauspalvelua ohjaa lainsäädäntö. Palvelu perustuu lakiin vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta (1.9.2010/133). Oikeus tulkkauspalveluun on puhevammaisella henkilöllä, joka ei vammansa vuoksi pysty suoriutumaan päivittäisistä kommunikointitilanteista. Henkilön tulee pystyä ilmaisemaan omaa tahtoaan tulkkauksen avulla, ja hänellä tulee olla jokin toimiva kommunikointikeino.

Miten saan tulkkauspalvelun käyttööni?

Tulkkauspalvelua voi hakea Kelasta joko puhevammainen henkilö itse tai hänen edustajansa. Kelan sivuilta löydät ohjeet tulkkauspalvelun hakemiseen sekä lomakkeet, joita tarvitset. Pääset suoraan ohjesivulle alla olevan painikkeen kautta.

Miten tulkkauspalvelua käytetään?

Asiakas tilaa tulkin Vammaisten tulkkauspalvelukeskuksesta. Tulkkauspalvelukeskus etsii ja välittää asiakkaalle sopivan vapaan tulkin. Tulkki saapuu paikalle ja tulkkaa asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaan. 

 

Vammaisten tulkkauspalvelukeskuksen sivuilta löydät tarvitut yhteystiedot ja ohjeet tulkin tilaamiseen. Pääset Vammaisten tulkkauspalvelukeskuksen sivuille alla olevasta painikkeesta. 

Tulkin ammattieettiset säännöt

Mikä on tulkin rooli tulkkauksessa?

Puhevammaisten tulkki noudattaa tulkatessaan ammattieettistä säännöstöä. Säännöstöön kuuluu esimerkiksi seuraavat asiat: 

  • Tulkki tulkkaa kattavasti, ei jätä mitään pois eikä lisää mitään asiaankuulumatonta.

  • Tulkki on viestinvälittäjänä puolueeton eikä anna tunteidensa, asenteidensa ja mielipiteidensä vaikuttaa työhönsä.

  • Tulkki ei toimi tulkattavien avustajana tai asiamiehenä.

  • Tulkki ei toimeksiantonsa aikana ole velvollinen hoitamaan muita kuin tulkkaustehtäviä.

  • Tulkki on vaitiolovelvollinen, eikä käytä väärin mitään tulkkauksen yhteydessä tietoonsa tullutta.

  • Tulkki kunnioittaa asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja rohkaisee puhevammaista ilmaisemaan itseään.

Kelan logo
Kela on Korvana Oy:n sopimuskumppani
Sisällysluettelo
bottom of page