top of page

Palvelut

Olemme kommunikoinnin onnistumista varten

Palvelumme koostuvat tulkkauksesta, kommunikaatio-ohjaamisesta ja opetuspalveluista.

Tahdomme tulkkauspalveluillamme varmistaa, että puhevammaisella asiakkaallamme on mahdollisuus osallistua yhteiskunnan toimintaan yhdenvertaisena jäsenenä. Kommunikaatio-ohjauksella asiakas ja hänen ympäristönsä voidaan ohjata yhteisten kommunikointikeinojen äärelle. Tuotamme myös tukiviittomien, viitotun puheen ja viittomakielen opetusta. 

Toimimme Keski-Suomen alueella.

Tulkkauspalvelu

Tulkkimme työskentelevät laadukkaasti eri tulkkausmenetelmiä käyttäen ja asiakkaiden tarpeet huomioiden. Tavoitteena on, että asiakas tulee kuulluksi ja ymmärretyksi.
 

Puhevammaisten tulkkien käyttämiä menetelmiä ovat esimerkiksi kirjoittaminen, piirtäminen, eleet, viittomat, kuvat, selkeytetty viestintä sekä sana- ja lauselistat. Asiakas voi käyttää myös apuvälineitä, kuten erilaisia kommunikointitauluja, -kansioita ja -ohjelmia.

Tulkkauspalvelun avulla voidaan vähentää puhevammaisten asiakkaiden kommunikointiin liittyviä esteitä ja edistää asiakkaan osallisuutta arjen eri toiminnoissa. Tulkkauspalvelua voi käyttää esimerkiksi työssä käymiseen, opiskeluun, kokouksiin osallistumiseen, harrastuksiin, vapaa-ajan viettoon sekä asioimiseen kaupassa, virastoissa tai lääkärissä.

Lapsi istuu pyörätuolissa tuettuna ja katsoo hänen vieressään kyykyssä olevaa ja hymyilevää naista.

Kommunikaatio-ohjaus

Tarjoamme kommunikaatio-ohjausta puhevammaisille asiakkaille ja heidän läheisilleen. Ohjaus voi olla esimerkiksi tukiviittomien, yksilöllisesti rakennettujen kommunikointikansioiden sekä kommunikointiohjelmien tai -laitteen käytön ohjausta.

Kommunikaatio-ohjausta haetaan kotikunnan sosiaalitoimesta. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan suositus puheterapeutilta tai muulta sosiaali- tai terveydenhuollon asiantuntijalta.
 

Mieshenkilö, jolla on korvassaan kuulokoje, viittoo kahden edessään olevan naishenkilön kanssa. Molemmat naiset hymyilevät ja viittovat mukana.

Opetus

Tuotamme viittomakielen, tukiviittomien ja viitotun puheen opetusta.

 

Opetamme suomalaista viittomakieltä. Viittomakieli on kuurojen henkilöiden äidinkieli. Viittomakielessä on oma kielioppi, sanajärjestys ja taivutusmuodot, ja sitä opetellaan kuin mitä tahansa vierasta kieltä.

Tukiviittomat ovat suomalaisen viittomakielen viittomia, joita käytetään puheen rinnalla. Yleensä tukiviittomia käytetään korostamaan päämerkityksiä. Tukiviittomat tukevat puheen ymmärtämistä ja niillä voidaan tukea puheen kehittymistä.

Viitotulla puheella voidaan tarkoittaa kommunikaatiomenetelmää, joka tukee etenkin huulilta lukemista. Viitotussa puheessa viittomat viitotaan samaan aikaan puheen kanssa. Viitottu puhe on tarkempaa kuin tukiviittomien tuottaminen.

Jokainen opetus räätälöidään asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaan!

Nainen seisoo piirtotaulun edessä, pitelee tussia ja hymyilee edessään olevalle pitkähiuksiselle henkilölle.
Kelan logo
Kela on Korvana Oy:n sopimuskumppani
Sisällysluettelo
bottom of page